El Museu de la Aviació

El Centre

El Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria 1936-1939 es planteja en una superfície d’equipament d’uns 160m2 en la seva primera fase.

El centre gaudeix en aquesta primera fase d’una construcció senzilla, de baix cost i molt significativa, fàcilment identificable en l’exterior amb la temàtica aeronàutica. Es tracta d’un hangar habilitat com a espai museogràfic, el qual en el seu interior proporciona el marc adequat per a la presentació dels espais definits i dels continguts, tant de presentació de l’equipament, com dels vuit àmbits en els quals s’implementa la museografia.

Així doncs, el Centre conformat en el seu exterior com un hangar, s’articula en el seu interior a partir de tres espais físics ben definits:

 • Espai A: Recepció, botiga, espai Tots els Noms i zona de serveis
 • Espai B: Recorregut amb els 8 àmbits museogràfics
 • Espai C: Audiovisual: L’aviació en guerra
El Museu de la Aviació

Espai A

Aquest espai està destinat a la recepció dels visitants, que compta amb tots aquells elements útils per a rebre’ls i les dependències necessàries per al funcionament de l’equipament, com serveis tècnics, sanitaris, i botiga, la qual ofereix productes de màrqueting de qualitat etcètera. També compta amb un espai d’informació i consulta sobre les temàtiques relacionades amb l’equipament, amb el projecte Tots els Noms i amb els itineraris de la Memòria Democràtica del Penedès.

L’Espai A ha d’allotjar els grups de visitants, els quals be podran iniciar el recorregut expositiu per l’Espai B, o be realitzar la consulta de documentació relacionada amb l’equipament, amb el projecte Tots els Noms i amb els itineraris de la Memòria Democràtica del Penedès, visita de la botiga, etcètera.

El Museu de la Aviació

Espai B

La segona àrea està constituïda per la zona on transcorreran els 8 àmbits definits. Bàsicament, el recorregut expositiu ocupa la part central de l’espai interior de l’hangar, tot distribuint els 8 àmbits temàtics. Aquests 8 ítems exposaran d’una manera comprensible i a l’abast de tots els usuaris el context històric de l’aviació i la guerra, la trajectòria de les aviacions enfrontades en l’esdevenir de la guerra, les campanyes que afecten Catalunya, els indrets que van convertir-se en camps d’aviació, els protagonistes implicats, etcètera. Cal doncs proporcionar les coordenades espacials i temporals, a nivell del context general de la guerra i també del local, des de la història general dels esdeveniments, als episodis i moments personals dels aviadors i personal implicat en la guerra.

Els 8 àmbits dissenyats habilitats per donar a conèixer el discurs museogràfic del centre seran els següents:

 • Àmbit 1: La Guerra Aèria (1936-1939)
 • Àmbit 2: Organització de les forces aèries republicanes
 • Àmbit 3: El Vesper de la Gloriosa
 • Àmbit 4: La indústria aèria de guerra als Monjos
 • Àmbit 5: Els avions
 • Àmbit 6: El dia a dia al camp
 • Àmbit 7: Els atacs aeris
 • Àmbit 8: Defensa activa i passiva: els refugis.
El Museu de la Aviació

Espai C

Aquest espai es concep vertebrat per una pantalla de 180º de gran format que es desplega en un espai de gairebé 180º. Es tracta d’un espectacle potent que acompleix una triple funció: motivació, informació i síntesi, respecte al desenvolupament de la guerra aèria a l’Ebre.

La zona audiovisual s’articula a partir d’un component audiovisual titulat: L’Aviació en guerra amb un guió que es centra en:

 • L’arma d’aviació en els inicis del conflicte.
 • La construcció de les forces aèries de la república i faccioses.
 • L’estratègia aèria franquista.
 • Els límits de l’aviació republicana.
 • Estratègies i tàctiques en el plantejament de la guerra aèria.
Quadrícula w+m: Disseny i programació web