Objectius educatius

Objectius educatius

El Servei Educatiu del Ciarga, amb la seva proposta didàctica, pretén donar compliment a alguns dels objectius i competències transversals (comunicatives, metodològiques i personals) del currículum educatiu de Catalunya, en especial al que es refereix a l'Educació Secundària Obligatòria i al Batxillerat, vinculat a l'àrea de Ciències Socials, Geografia i Història.

Què volem ensenyar?

Els continguts que el Ciarga pretén transmetre s'articulen en tres nivells:

  • La guerra moderna i les seves implicacions.
  • La Guerra Civil espanyola.
  • El Vesper de la Gloriosa, és a dir, als camps d'aviació republicana centrats a l'àrea penedesenca.

A qui ens dirigim?

Els destinataris del Servei Educatiu del Ciarga són els ciutadans i ciutadanes sense distinció d'edats. L'equipament museogràfic del centre està pensat per ser interpretat a qualsevol edat, independentment dels conceptes previs que hom pugui tenir.

Tanmateix, cal precisar que el conjunt d'activitats didàctiques del Ciarga està pensat sobretot per l'ensenyament reglat, tant per a l'alumnat que està cursant encara els darrers cursos de l'escola primària, com per aquell que ja està en l'educació secundària obligatòria o en el batxillerat i, fins i tot, als primes cursos universitaris. Amb tot, són els estudiants que dirigeixin els seus estudis cap a l'àrea de ciències socials els destinataris privilegiats del material que teniu a les mans.

Les activitats didàctiques plantejades responen a la necessitat que tenen, conscientment o no, molts dels nois i noies d'aquestes edats d'aprendre a observar i relacionar restes, objectes i fets; a la necessitat psicològica d'agafar posicionaments crítics davant dels fets; i també a les seves necessitats de lleure en un context educatiu, és a dir, lluny del simple i estèril entreteniment.

Didàctica lúdica i participativa

Al Ciarga pretenem plantejar un conjunt d'activitats que encara que emmarcades en l'ensenyament reglat s'inscriuen en un marc on l'alumnat ha de descobrir, ha de debatre, ha de jugar, i ha d'aprendre a fer coses.

Observar i deduir com i per què volen els avions no té perquè ésser una activitat avorrida, com tampoc ho ha de ser l'intentar reviure sensacions dins d'un refugi antiaeri o conèixer detalls dels avions que es van afrontar en una guerra.

Som del parer que els i les alumnes de l'ensenyament reglat que ens visiti han de sortir del nostre centre amb el convenciment d'haver viscut una experiència enriquidora, i amb la sensació que han passat un temps entre nosaltres distés i fins i tot divertit.

Per aquest motiu les activitats que proposem són molt variades i formen part d'un ventall en el que és difícil no trobar-ne alguna que s'escaigui als nois i noies que acompanyem.

El nostre objectiu doncs, no és divertir sinó educar i ensenyar en un context distès.

Quadrícula w+m: Disseny i programació web